A Fuss NEKI! adománygyűjtő program SZABÁLYZATA

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

 1. Az akcióban bármely civil szervezet vagy kezdeményezési csoport részt vehet, amelynek a határidőig leadott jelentkezési lapját az SZKA elfogadta. Erről értesítést küld a programvezető 3 munkanapon belül.
 2. A civil szervezet feladatai:
 • futókat toboroz, akik a saját projektjükért rajthoz állnak (lásd ütemterv).
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv – a főoldalon, a programismertető alatt) és felel az adományok beérkezéséért
 1. Az akció napján, a helyszínen bemutatja egy-egy táblán/banneren és/vagy szóban a projektjét.
 2. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 90%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg az SZKA-tól, és elszámolási kötelezettséget vállal az SZKA felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3 hónapot.
 3. Az SZKA két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 80%, II. rész 20%). A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor. Kivételt képezhetnek a speciális esetek, illetve a korábbi Fuss NEKI! résztvevők.
 4. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig az SZKA‑nak, úgy a támogatás 20%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni az SZKA-nak. Ezeket a pénzösszegeket az SZKA a következő Fuss NEKI! szervezésére fordítja.
 5. Tartja a futóival a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.

 

Futókra vonatkozó szabályzat:

 1. Bárki lehet futó, aki legalább egy kört (kb. 1,3 km) le tud futni. Mozgássérült is részt vehet az akcióban, amennyiben ő maga és nem gép hajtja a székét. A mozgássérült részvételéért egy felnőtt személy vállalja a felelősséget.
 2. A futásra jelentkező személy csak akkor minősül futónak, ha elküldi az SZKA-nak a jelentkezési űrlapját, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a futó kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy is aláírja, aki vállalja a futó részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár). Amennyiben a futó elküldi az SZKA-nak (akár elektronikus úton – on-line regisztrálás, szkennelt űrlap -, akár nyomtatott formában) a jelentkezési lapot, ezzel a cselekedetével bizonyítja, hogy elfogadja a program szabályzatát.
 3. A futó köteles megadni az e-mailcímét, hogy a szervező (SZKA) értesíteni tudja őt a rá vonatkozó fejleményekről, esetleges változásokról, stb.
 4. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a futó által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e‑mailcím.
 5. Az is futhat az akció keretében, aki ezzel nem kívánja egyik civil szervezet projektjét sem támogatni. Az ő regisztrációs díja magasabb. Ezzel az összeggel magát az akciót, a rendezvényt támogatja.
 6. A futó bármennyi kört lefuthat a megadott időkeretben (rendezvényenként változhat, de általában 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott körök számítanak.
 7. A futó megállhat pihenni, amikor eszik, iszik, öltözködik vagy wc-re kell mennie. A leülés, lefekvés a futás befejezését jelenti.
 8. A futók köreit chip-es mérőrendszer számolja.
 9. Amikor a futó befejezte a futást, jelzi azt a mérőrendszert kezelő személyeknek és leadja a chipet az arra kijelölt helyen.
 10. A futó feladatai:
 • minél több kört lefut,
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért
 1. A futó a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! programvezetőjével (Péter Attilával) veszi fel direktben a kapcsolatot.
 2. A futó jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

 

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

 1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes futókra, ha regisztrálja magát. Regisztrálni papír alapon vagy online lehet az SZKA irodájában vagy honlapján, megjelölve a futót, akit támogat és a felajánlás összegét.
  A felajánlásokat egy megadott időintervallumban (kb. 2-3 hét alatt) lehet megtenni.
 1. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a futó által megtett köröket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a futó által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a futó által képviselt projektet.
 2. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.
 3. Az adományozó az SZKA-nak fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:
 • befizetni a helyszínen (városi strand bejárata, okt.15-én, 10-14 órák között),
 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a futón keresztül, ok. 20-ig),
 • eljuttatni az SZKA irodába (Kossuth Lajos u. 20. sz., OTP bank melletti udvar, okt. 20-ig)
 • banki átutalással, román lejben (Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc, adresă sediu: Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr.20, CUÎ: 23073451, OTP Bank, IBAN RO26OTPV261000207775RO01 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! + a futó neve)
 1. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: lakcím (cég esetében: székhely és adóazonosító), telefonszám, e‑mailcím.
 2. Az adományozó beleegyezik, hogy – amennyiben a futás napjáig nem fizette be az SZKA-nak a felajánlott adományt – az SZKA megadja elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) a támogatott civil szervezetnek ill. a támogatott futónak. Így a kapcsolatot a futó vagy a civil szervezet vezetője fogja felvenni az adományozóval, hogy segítsen a felajánlás összegének begyűjtésében.
 3. Amennyiben a támogató az űrlap kitöltésénél megadja az e-mailcímet, az SZKA értesíti őt e-mail-ben is az adomány felhasználásáról.

 

Főszervező (SZKA) vállalásai:

 1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.
 2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).
 3. Az SZKA a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.
 4. A futás napján a helyszín és a biztonságos futás és szurkolás feltételeinek a biztosítása.
 5. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 6. A chip helytelen viseléséből adódó adatvesztésért a szervező nem vállal felelősséget.
 7. A rendezvény színhelyén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

A szervező fenntartja a jogot a futó esemény időpontjának megváltoztatására ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

Scroll to top