Önkéntesek

Mindenki képes adni. Van, aki munkájával, kreativitásával, szabadidejével, kapcsolataival tud segíteni. Ő az önkéntes.

Az alábbi feladatkörök betöltéséhez leginkább motivációra, egészséges kíváncsiságra, szakmai tapasztalatra, megbízhatóságra és elkötelezettségre van szükség.

Feladatkörök

Kiszalagozza és felügyeli a pálya rá eső szakaszát.

Egy órával a kezdés előtt kiszalagozza az utat és elfoglalja a helyét.

A pályaellenőr az ellenőrző pontban áll (felváltva társával a futópályára is besétálhat, ha úgy látja, szükség van ott a segítségére, közbelépésére).

Ellenőrző pontok:

 • a pallónál (2-3 személy)
 • a legfelső kanyarnál, a híd előtt (2-3 személy)

Futásra alkalmassá, biztonságossá teszi az utat. Megkéri az arra járókat, hogy ne lépjenek a kijelölt pályára. Ha azok mégis megteszik, felhívja a figyelmüket, hogy fokozottan vigyázzanak a maguk és a futók testi épségére (gyerekeknek a legveszélyesebb).

A palló fölött, a park irányában a sétány közepén éktelenkedik egy – az autók felhajtását akadályozni hivatott – vascölöp. Ezt a pallónál felügyelő pályaellenőrök becsavarják szalaggal, bólyát tesznek elejébe (mindkét irányból) és felhívják a futók figyelmét a veszélyre. Az első körökben oda is kell állni, mert a nagy tömegben az ember nem lát le a lába elé.

Az a pályaellenőr, aki a pallónál áll, nem engedi be az autókat az útnak a pallótól a strandig tartó szakaszába. Ezért korábban elfoglalja a helyét és felszállít(tat)ja a behajtani tilos táblákat a strandtól, majd kihelyezi azt a pallónál az út közepére.

Ha van fényképezőgépje, készíthet fotót.

A futás befejeztével összeszedi a szalagokat és a bólyákat, megszervezi, hogy az útlezáró táblák a strandhoz kerüljenek (ahogy a rendezvény lejár, be kell oda adjuk).

A helyszínen kell legyen 2 órával a start előtt (9:00 órakor).

A pallónál levő ellenőr másfél órával a start előtt elfoglalja helyét (9:30-kor), a bázishoz behajtani kívánó autók leállítása miatt.

A hídnál levő pályaellenőr egy órával a start előtt elfoglalja a helyét (10:00-kor), elhelyezi a rá bízott bannereket, elsöpri a gesztenyéket a sétányról és felállítja a fuss NEKI! csepp-zászlót.

A két ponton levő pályaellenőrök egymással is kommunikálnak, megegyezik, hogy ki hol szalagozza ki a futópályát.

Megtervezi a bannerek elhelyezését (melyik hová kerül), szállítását. Egyeztet a szállításért felelőssel (a bázisnál kell legyen 2 órával a start előtt, vagyis 9:00-kor).

 • támogatók bannerei – műfüves pálya kerítése
 • csepp alakú (Fuss NEKI!-s) – park bejáratánál (ha több lesz, máshová is kerül)
 • főtámogató – fotózásra + előkelő hely a kerítésen
 • projektek bannerei – strand kerítése

Segítséget kér a bázishoz érkező önkéntesektől, akik a bannereket elhelyezik a tervezett helyekre az ő irányításával.

Gondoskodik arról, hogy álljon a rendelkezésére gyorskötegelő, zsineg, szike.

Egyeztet a sátor, asztal, pad felelőssel (szüksége van két asztalra és 2-3 székre).

Egyeztet a szállításért felelőssel (a helyszínen kell legyen 2 órával a start előtt, vagyis 9:00-kor)

Megmossa a gyümölcsöket (vagy megszervezi a gyümölcsök megmosását).

Gondoskodik a szükséges eszközökről (kések, tálak, abrosz, szemetes zsák, egyszer használatos tányérok és poharak, szalvéta). Jelzi az eszköz szükségletét a főszervezőnek.

Előkészíti az asztalt a kiszolgálásra (felszeleteli és tányérokba teszi a gyümölcsöket, kekszet, szőlőcukrot, stb.).

Szemetes zsákot készít elő a hulladéknak, az asztal mellé.

A rendezvény lejártával összeszedi a megmaradt élelmet, eltakarítja az asztalt.

A főszervezővel egyeztet (2-3 nappal a rendezvény előtt).

A lista szerint előkészíti a díjakat, azok átadásában segít.

Előkészíti a bizonyos díjak (pl. vásárlási utalványok) átadásához szükséges adás-vételi nyilatkozatokat (megkapja azokat a főszervezőtől), és átadáskor kéri a díjazott aláírását.

A helyszínen kell legyen 1,5 órával a start előtt (azaz 9:30-kor). Érkezéskor a bannerek elhelyezésében.

Ő felel a „hangulatért” az érkezésétől a programzárásig, 10:00-14:30 órák között.

Egyeztet a főszervezővel néhány nappal az esemény előtt.

Programtervet készít magának, felhasználva a főszervező által adott információkat.

A program a következőket kell tartalmazza:

 • támogatók többszöri megemlítése (a támogató státusának megfelelően)
 • megemlíti többször, hogy a projektekről a strand kerítésére kihelyezett bannereken is lehet tájékozódni
 • alkalmat teremt a civil szervezetek képviselőinek a projektek bemutatására, kihívja őket a mikrofonhoz (a futás alatti időszakban)
 • a futókat összehívja egy közös fotóra negyedórával a start előtt
 • a start előtt 10 perccel mikrofonhoz hívja a főszervezőt (indulás előtti eligazítás)
 • különleges, érdekes információkkal szolgál a közönségnek (kinyomtatva megkapja a főszervezőtől)
 • rövid interjút készít néhány futóval, aki már befejezte a futást (11:00-13:00 között)

A helyszínen kell legyen 1,5 órával a start előtt (9:30-kor).

Megszervezi a hangosításhoz szükséges eszközök helyszínre szállítását (a helyszínen kell legyen 1,5 órával a start előtt, vagyis 9:30-kor).

Megszervezi a hangosítást és a háttérzenét.

Megszervezi a hangosításhoz szükséges eszközök visszaszállítását.

Segít a futás előtti napokban az SZKA-hoz szállítani az élelmet, sátrat, asztalokat, padokat, bannereket.

Megszervezi az eszközök, az élelem, a víz helyszínre szállítását, majd a visszaszállítást a futás napján (a helyszínen kell legyen 2 órával a start előtt, vagyis 9:00-kor – erre az időpontra már oda is szállítja az eszközöket).

Számba veszi, hány és milyen típusú sátorra, asztalra, padra, székre van szükség.

Egyeztet a szállításért felelőssel, hogy az ő eszközei időben a helyszínre kerüljenek (a helyszínen kell legyen 2 órával a start előtt, vagyis 9:00-kor).

Visszaszállítás előtt megszervezi az eszközök megtisztítását.

Megszervezi ezen eszközök kihelyezését a helyszínen.

Megszervezi, hogy pokróc legyen a padokon, amennyiben szükséges (az adománygyűjtőknek ill. az élelemosztó asztalnál állóknak kellhet).

Az önkénteseknek szétosztja a kitűzőket (a helyszínen kell legyen 2 órával a start előtt, vagyis 9:00-kor).

Megszervezi, hogy az önkéntesek kávéhoz, vízhez, gyümölcshöz jussanak.

Megoldja egy vízforraló beszerzését, leszállítását, majd visszaszolgáltatását annak, akitől kapta.

Felméri az önkéntesek reális szükségleteit a rendezvény alatt és kiszolgálja őket (pl. ha jelzik, hogy szükség van egy ragasztószalagra a hídnál levő pályaellenőröknek, akkor azt ő feljuttatja).

Az apróbb eszközökért ő felel (bólya, jelölő szalag, szike, gyorskötegelő, olló, biztos tű, rag.szalag, A4-es lapok, írószerek, stb.). Összeállítja az eszközök listáját és átadja azt a főszervezőnek egy héttel a rendezvény előtt. Amint a rendezvény lejárt, összeszedi az eszközöket és egy dobozba gyűjti.

Kiragasztja a legmegfelelőbb helyre az irányító bannereket (wc, információ, adománygyűjtés). A rendezvény végén begyűjti ezeket a kis bannereket és a többi eszközökkel együtt pakolja el.

Megszervezi a fotózást, videózást: az önkéntes fotósokkal kidolgozza a tervet, hogy ki mit, hol és mikor fotóz.

Jó minőségű fotókat készíttet a következőkről:

 • az önkéntesekről, a bázis felépítése alatt és az egész esemény közben
 • a futókról (főleg az elején, amikor még egy tömegben mozognak)
 • a futókról (arckifejezések)
 • a projektekért futó csapatokról (még indulás előtt, ha lehet)
 • a szurkolókról (tömegben és külön-külön, arckifejezésekre fókuszálva)
 • az adománygyűjtésről
 • a támogatók bannereiről (úgy hogy közben futók, szurkolók, adományozók is látszódjanak a képen) – minden bannerről legalább három kép készüljön
 • indulás előtti csapatfotó

Két órával a start előtt a helyszínen van (9:00-kor).

Jó minőségű fotókat készít arról a témáról, amiben megegyezett a fotósok irányításáért felelős személlyel.

A helyszínen van a megegyezett időben.

Összecsomagolja a civil szervezeteknek a pólókat és a chipeket az SZKA irodában (listával ellátva, hogy kinek melyik póló ill. chip jár) – 2-3 nappal a rendezvény előtt.

Polót oszt az önkénteseknek (9:00-kor).

Kiosztja a civil szervezeteknek a csomagokat (az információs sátornál, 10:00 órakor).

Segít azoknak, akik a pólójukat más méretűre akarják cserélni.

A helyszínen regisztráló futókat is kiszolgálja pólóval, rajtszámmal és chippel. Listát vezet róluk.

Megszervezi a chipek leadását:

 • amint egy futó befejezi a futást, le kell adja a chipet (ha könnyebb, akkor az élelmet kínáló asztal mellett egy dobozban is gyűjthetők a leadott chipek),
 • számba veszi a leadott chipeket és listával együtt leadja azokat a chip-es szolgáltatónak.

A feladatait az (információs) sátor alatt végzi.

A helyszínen kell legyen 1,5 órával a start előtt (9:30-kor).

Kb. 10 személy (civil szervezetek számától függ).

Az adománygyűjtő asztalnál foglal helyet. Listát, írószert, adománygyűjtő dobozt kap. Egy vagy két civil szervezetnek gyűjt.

Listát vezet az adományokról. Külön megjegyzi azt, ha valaki már előzőleg a felajánlást megtette interneten vagy valamely civil szervezetnél. Kérhet segítséget a rábízott civil szervezet képviselőjétől.

Felel azért az összegért, amit begyűjt.

A rendezvény végén az összeget jegyzőkönyvvel átadja a főszervezőnek (melyet a civil szervezet képviselője is aláír).

A helyszínen kell legyen 1 órával a start előtt (10:00 órakor).

Vigyáz arra, hogy ne álljanak autók a kihelyezett bannerek elé. Ha ilyet lát, felkéri a sofőrt a távozásra.

Vigyáz arra, hogy a szurkolók ne akadályozzák a futókat (nem kell szigorú lenni velük, csak azokban a helyzetekben kell fellépni, amelyekből baleset adódhat).

Helye a bázisnál van. A mérőkapu felé vezető utat és az ezt követő kanyart ki kell szegélyezze bólyákkal és szalagokkal.

A helyszínen kell legyen 1,5 órával a start előtt (9:30-kor).

Az adományok nyilvántartását vezeti. A helyes adatbevitelért felel.

Szeptember 12.–október 13. között (hétköznap csak délutánonként, hétvégén előzetes megegyezés szerint) kb. óránként, 2 óránként megnézi a beérkezett felajánlásokat Google Drive-ban és bemásolja a szükséges adatokat a megfelelő adatbázisokba (szintén Google Drive-ban). Ezt bárhol lehet végezni, ahol van internetkapcsolat és számítógép. Az adatokat bizalmasan kezeli.

Megtervezi a rajtszámokat és a szükséges bannereket szeptember 23. és október 1. között. Elképzelés megvan, az anyagot, amiből dolgozni kell, a főszervezőtől kézhez kapja szeptember 23-án.

Főtámogatók:

Scroll to top