A Fuss NEKI! adománygyűjtő akció SZABÁLYZATA

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

1. Az akcióban bármely civil szervezet vagy kezdeményezési csoport részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját az SZKA elfogadta. 

2. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.

3. Amennyiben egy szervezethez tartozó személy (vezető, tag) az SZKA hírnevét megalapozatlanul, rosszindulatúan támadja, rontja, az alapítványnak jogában áll felülvizsgálni az esetet és akár kizárni programjaiból az illető szervezetet meghatározott ideig.

4. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3-6 hónap alatt megvalósítható (működési költség ≠ közösségi ügy).

5. A civil szervezet feladatai:

 • nagyköveteket toboroz (lásd ütemterv). Betartja a nagykövetek számára fenntartott helyek számát, idén ez: legtöbb 20 futó és 10 bicikliző nagykövetet jelent.
  • Átveszi és kiosztja nagyköveteinek a startcsomagot.
  • Nagyköveteivel tartja a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
 • megszervezi, kézben tartja a futó/gyalogló/bicikliző akciót az esemény napján (október 10-én) a saját nagykövetei számára:
  • Nyilvántartja, hogy nagykövetei hol futnak/gyalogolnak/bicikliznek.
  • Amennyiben együtt fut/gyalogol/biciklizik nagyköveteinek csapata, a szervezet felelősséget vállal azért, hogy a jelenlévők betartsák a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás).
  • Felel azért, hogy nagykövetei az esemény lejárta után bevezessék a teljesítményüket a program weboldalán (hogy ki hány kilométert futott/gyalogolt/biciklizett).
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért

6. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 90%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg az SZKA-tól, és elszámolási kötelezettséget vállal az SZKA felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3-6 hónapot. Speciális esetben lehet hosszabbítani.

7. Az SZKA két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 90%, II. rész 10%). A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor. Kivételt képezhetnek a speciális esetek, illetve a korábbi Fuss NEKI! résztvevők.

8. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig az SZKA-nak, úgy a támogatás 10%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni az SZKA-nak. Ezeket a pénzösszegeket az SZKA a következő Fuss NEKI! szervezésére fordítja.

Nagykövetekre vonatkozó szabályzat:

9. Bárki lehet nagykövet, aki legalább egy 1 km-t le tud futni, le tud gyalogolni, le tud biciklizni. Mozgássérült is részt vehet az akcióban, amennyiben ő maga és nem gép hajtja a székét. A mozgássérült részvételéért egy felnőtt személy vállalja a felelősséget.

10. A nagykövet, a regisztrálást megelőzően köteles felvenni a szervezettel a kapcsolatot, amelynek ügyéért futni/gyalogolni/biciklizni szeretne, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért.

11. Nagykövetnek csak online lehet jelentkezni, a www.fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül nagykövetnek, ha elküldi az SZKA-nak a jelentkezési űrlapját, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a nagykövet kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja az ő részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár).

12. A nagykövet köteles megadni az e-mail címét és telefonszámát, hogy a szervező (SZKA) értesíteni tudja minden őt érintő információról.

13. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a nagykövet által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére vagy az elérhetőség érdekében használhatja.

14. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.

15. A nagykövet bármennyi kilométert lefuthat/legyalogolhat/lebiciklizhet a megadott időkeretben (rendezvényenként változhat, de általában 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott, legyalogolt, lebiciklizett távolságok számítanak.

16. A nagykövet megállhat pihenni, enni, inni, öltözködni vagy wc-re menni.

17. A nagykövetek köreit chip-es mérőrendszer számolja (ez alól kivételt képez az az eset, amikor a nagykövet nem a szervező által kijelölt helyszínen teljesít) (2021-ben nem kerül sor chip-es mérésre).

18. Ha a nagykövet a szervező által kijelölt helyszínen teljesít, a futás/gyaloglás/biciklizés befejezését követően, leadja a chipet az arra kijelölt helyen (2021-ben nem kerül sor chip-es mérésre).

19. Ha a nagykövet nem a szervező által kijelölt helyszínen teljesít, vállalja, hogy a futást/gyaloglást/biciklizést követően (a szervezők által kért határidőre) bevezeti az általa teljesített táv hosszát a www.fussneki.ro weboldal felületén vagy jelenti ezt az adatot a projektvezetőjének.

20. A nagykövet feladatai:

 • minél nagyobb távot lefut/legyalogol/leteker,
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért

21. A nagykövet a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut/gyalogol/biciklizik. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! program vezetőjével veszi fel direktben a kapcsolatot.

22. Távol élő/elszármazott nagykövet:

 • a következőkben különbözik a többi nagykövettől:
  • kötődik Székelyudvarhelyhez vagy a régióhoz
  • nem vesz részt a rendezvényen, de vállalja, hogy aznap megtartja adománygyűjtő futását/gyaloglását/biciklizését ott, ahol éppen tartózkodik

23. A nagykövet jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson/gyaloglások/biciklizésen való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

24. Figyelemmel követi a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás) és betartja azokat, bárhol is fusson/gyalogoljon/biciklizzen az esemény napján.

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

25. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes nagykövetekre, ha regisztrálja magát. Regisztrálni online lehet a Fuss NEKI! honlapján, megjelölve a nagykövetet, akit támogat és a felajánlás összegét.
A felajánlásokat egy megadott időintervallumban (kb. 2-3 hét alatt) lehet megtenni.

26. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a nagykövet által megtett köröket/kilométereket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a nagykövet által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a nagykövet által képviselt projektet.

27. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.

28. Az adományozó az SZKA-nak fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:

 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a nagyköveten keresztül, legkésőbb okt. 17-ig),
 • eljuttatni az SZKA irodába (Kossuth Lajos u. 20. sz., OTP bank melletti udvar, legkésőbb okt. 17-ig)
 • banki átutalással, román lejben (legkésőbb okt. 17-ig: Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc, adresă sediu: Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr.20, CUI: 23073451, OTP Bank, IBAN RO26OTPV261000207775RO01 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! + a nagykövet neve)

29. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó nevét és a felajánlott összeget. Az összes többi adat csupán statisztikák készítésére és a felajánlott adományok begyűjtésére szolgál.

30. Amennyiben a támogató az űrlap kitöltésénél megadja az e-mailcímet, az SZKA értesíti őt e-mailben is az adomány felhasználásáról.

Főszervező (SZKA) vállalásai:

31. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.

32. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).

33. Az SZKA a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.

34. Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás/gyaloglás/biciklizés és szurkolás feltételeit (a főszervező nem szervez közös futást/gyaloglást/biciklizést 2021-ben).

35. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

36. A chip helytelen viseléséből adódó adatvesztésért a szervező nem vállal felelősséget (2021-ben nem kerül sor chip-es mérésre).

37. A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget (a főszervező nem szervez közös futást/gyaloglást/biciklizést 2021-ben).

38. A szervező fenntartja a jogot az esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

39. A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

40. A szervező a nagykövet adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a nagykövetre tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló nagykövet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

41. A szervező az adományozó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.

Scroll to top