A Fuss NEKI! adománygyűjtő akció SZABÁLYZATA

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

 1. Az akcióban bármely civil szervezet vagy kezdeményezési csoport részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját az SZKA elfogadta. Erről a programvezető 3 munkanapon belül értesítést küld. Jelentkezni csak online lehet, a Fuss NEKI! honlapján (fussneki.ro).
 2. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.
 3. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3 hónap alatt megvalósítható (működési költség ≠ közösségi ügy).
 4. A civil szervezet feladatai:
 • nagyköveteket (futókat) toboroz (lásd ütemterv). Betartja a futók számára fenntartott helyek számát.
  • a civil szervezet indíthat több futót is, mint amennyire eredetileg szabad helyet kap, bevonhat olyan szimpatizánst/elszármazottat, aki regisztrál futóként a honlapon, ezáltal az ügy nagykövete lesz és ő is adományokat gyűjt, de az esemény napján fizikailag nem a Fuss NEKI! rendezvényen fut, hanem ott, ahol éppen tartózkodik.
  • átveszi és kiosztja futóinak a startcsomagot
  • tartja a futóival a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért
 1. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 90%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg az SZKA-tól, és elszámolási kötelezettséget vállal az SZKA felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3 hónapot.
 2. Az SZKA két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 90%, II. rész 10%). A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor. Kivételt képezhetnek a speciális esetek, illetve a korábbi Fuss NEKI! résztvevők.
 3. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig az SZKA‑nak, úgy a támogatás 10%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni az SZKA-nak. Ezeket a pénzösszegeket az SZKA a következő Fuss NEKI! szervezésére fordítja.

 

Futókra vonatkozó szabályzat:

 1. Bárki lehet futó, aki legalább egy kört (kb. 1,3 km) le tud futni. Mozgássérült is részt vehet az akcióban, amennyiben ő maga és nem gép hajtja a székét. A mozgássérült részvételéért egy felnőtt személy vállalja a felelősséget.
 2. A futó, a regisztrálást megelőzően köteles felvenni a szervezettel a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért.
 3. A futásra csak online lehet jelentkezni, a fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül futónak, ha elküldi az SZKA-nak a jelentkezési űrlapját, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a futó kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja a futó részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár).
 4. A futó köteles megadni az e-mailcímét és telefonszámát, hogy a szervező (SZKA) értesíteni tudja minden őt érintő információról.
 5. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a futó által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e‑mailcím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére használhatja.
 6. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.
 7. A futó bármennyi kört lefuthat a megadott időkeretben (rendezvényenként változhat, de általában 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott körök számítanak.
 8. A futó megállhat pihenni, amikor eszik, iszik, öltözködik vagy wc-re kell mennie. A leülés, lefekvés a futás befejezését jelenti.
 9. A futók köreit chip-es mérőrendszer számolja.
 10. Amikor a futó befejezte a futást, jelzi azt a mérőrendszert kezelő személyeknek és leadja a chipet az arra kijelölt helyen.
 11. A futó feladatai:
 • minél több kört lefut,
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért
 1. A futó a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! programvezetőjével (Péter Attilával) veszi fel direktben a kapcsolatot.
 2. Távol élő/elszármazott futó, szimpatizáns:
 • a következőkben különbözik a többi futótól:
  • kötődik Székelyudvarhelyhez vagy a régióhoz
  • nem vesz részt a rendezvényen, de vállalja, hogy aznap megtartja adománygyűjtő futását ott, ahol éppen tartózkodik
  • a futását követően, még aznap elküldi a projektvezetőnek a táv hosszát, amit lefutott (egyéb anyaggal is beszámolhat, pl. fotó)
 1. A futó jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

 

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

 1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes futókra, ha regisztrálja magát. Regisztrálni papír alapon vagy online lehet az SZKA irodájában vagy honlapján, megjelölve a futót, akit támogat és a felajánlás összegét.

A felajánlásokat egy megadott időintervallumban (kb. 2-3 hét alatt) lehet megtenni.

 1. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a futó által megtett köröket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a futó által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a futó által képviselt projektet.
 2. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.
 3. Az adományozó az SZKA-nak fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:
 • befizetni a helyszínen (városi strand bejárata, okt.14-én, 10-13 órák között),
 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a futón keresztül, ok. 20-ig),
 • eljuttatni az SZKA irodába (Kossuth Lajos u. 20. sz., OTP bank melletti udvar, okt. 20-ig)
 • banki átutalással, román lejben (Fundaţia Comunitară din Odorheiu Secuiesc, adresă sediu: Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos, nr.20, CUÎ: 23073451, OTP Bank, IBAN RO26OTPV261000207775RO01 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! + a futó neve)
 1. Az SZKA megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó nevét és a felajánlott összeget. Az összes többi adat csupán statisztikák készítésére és az felajánlott adományok begyűjtésére szolgál.
 2. Amennyiben a támogató az űrlap kitöltésénél megadja az e-mailcímet, az SZKA értesíti őt e-mail-ben is az adomány felhasználásáról.

 

Főszervező (SZKA) vállalásai:

 1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.
 2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).
 3. Az SZKA a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.
 4. Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás és szurkolás feltételeit.
 5. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 6. A chip helytelen viseléséből adódó adatvesztésért a szervező nem vállal felelősséget.
 7. A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.
 8. A szervező fenntartja a jogot a futó esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.
 9. A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.
 10. A szervező a futó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a futóra tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló futó megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.
 11. A szervező a támogató adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.
Scroll to top