A projekt címe: Digitális korszak digitális eszközökkel 2
Title of the project: Digital era with digital tools 2
A projekt célja:

Idei pályázatunkkal a tavaly elkezdett digitális eszköztár fejlesztését szeretnénk folytatni. Célunk  2 laptop, 1 multifunkcionális fénymásoló gép, 6 számítógép beszerzése.

The aim of the project:

With our project from this year we would like to continue developing last year’s purchased digital equipment.

A projekt rövid leírása:

Idei pályázatunkkal a tavaly elkezdett digitális eszköztár fejlesztését szeretnénk folytatni.

A digitális tankönyvek, interaktív tábla korában elengedhetetlen a korszerű eszközök megléte. A tanórákon ma már az internet, a digitális eszközök használata mindennapos. A korszerű ismeretátadás, szemléltetés hatékony eszköz az oktatásban, felkelti, fenntartja a tanulók érdeklődését, figyelmét a tanulás iránt. A digitális tankönyvek célszerű használatához is technikai felszereltség szükséges. A kivetítőkhöz, interaktív táblákhoz nélkülözhetetlen segédeszköz a laptop.

Iskolánk könyvtára egyben dokumentációs központ is, melynek digitális eszköztára elavult. Könyvtárunk az olvasás mellett lehetőséget, teret nyújt az alternatív tevékenységek szervezésére. A diákok, tanárok egyaránt folytathatnak kutató munkát, elmélyülhetnek tanulmányaik során. Itt igénybe vehetik a technika adta lehetőségeket önállóan is. A számítógépek itt is elengedhetetlen eszközei a tanulásnak, kutatásnak, ahol egyszerre akár több tanár, diák is igénybe veheti az eszközöket.

A multifunkcionális fénymásoló tanártársaink munkáját könnyítené meg jelentősen.

A szemléltető anyagok, munkalapok a gyakorlást, az ellenőrzést is szolgálják. Az írott formájú információ átadást jelentősen megkönnyítené, hisz a jelenlegi rendszerben az ilyen jellegű segédanyagok nélkülözhetetlenek.

Short description of the project:

With our project from this year we would like to continue developing last year’s purchased digital equipment.

In the era of digital books and interactive boards it is essential to have these modern tools. Nowadays the Internet and the digital gatgets are used daily during the lessons.

Modern teaching aids, illustratives are efficient tools in education which raise, maintain children’s interest, attention for learning. In order to use digital books we need techniqal equipment. We can’t use a projector, an interactive board without a laptop.

The school’s library is also a documentary center which has an old digital equipment. At the library besides reading we can organise several alternative activities. Students, teachers can also do research, they can deepen their knowledge. Therefore, they would be able to use the techniqal equipment themselves.

Computers are also indispensable in the process of learning, in research, where more than one student and teacher can use them at the same time.

A multifunctional photocopier would ease the work of our teachers for illustrative materials, worksheets, testpapers. In nowadays system these kind of teaching tools are important in written form.

Célösszeg (lej): 10 000
Elérhetőségek
Telefonszám: 073-308-5996

Futók

Részletes adatok

Vállalt körök száma: 6 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Kakucsi Annamária vagyok, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója. Futásommal iskolánk digitális eszköztárának bővítését szeretném támogatni.

Vállalt körök száma: 5 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Örülök hogy egy jó célért futhatok.

Vállalt körök száma: 3 Fix támogatás: 80 lej Körönkénti támogatás: 20 lej Összes lehetséges támogatás: 100 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg
Major Margir 50 lej
Major Alpár 20 lej
Demeter Nagy Boróka 30 lej

A székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola IV-dik osztályos tanulójaként szeretném támogatni iskolám új számítógépekkel való felszerelését, mert barátaimmal sokat szeretnénk használni. A másik oka, hogy futok, mert nagyon szeretek futni és sportolni.

Vállalt körök száma: 3 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Szívesen szaladok egy jó célért.

Vállalt körök száma: 5 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Szaladni jó, de ha jó cél érdekében szaladunk még jobb.

Vállalt körök száma: 5 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Szülőként, nagyon fontosnak tartom, hogy gyermekem a fejlődéséhez szükséges legjobb oktatásban, nevelésben részesüljön. Ez a program pedig úgy gondolom segít az intézményeknek, hogy jobban felszereltekké váljanak, még minőségibb oktatást tudjanak nyújtani.

Vállalt körök száma: 5 Fix támogatás: 0 lej Körönkénti támogatás: 0 lej Összes lehetséges támogatás: 0 lej
Támogató Fix Összeg Kör Összeg

Kacsó Dániel vagyok, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola VIII.osztályos tanulója. Szeretek sportolni, hat éve kezilabdázok. Utolsó évemet töltöm ebben az iskolában, így támogatni szeretném a digitális eszköztár fejlesztését. Remélem, hogy sok támogatónk lesz, és a diáktársaim valamint tanáraim örömmel használják majd az új eszközöket. 

Scroll to top